Walne Zgormadzenie Członków YCM Columbus

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków YCM Columbus.

I termin – 03.07.2021 godzina 14:00
II termin – 03.07.2021 godzina 14:15