V Regaty o Puchar Columba

V Regaty o Puchar Columba

Cały Dzień
11 lipca 2020 12 lipca 2020

Zawiadomienie

 

Regaty: 

* V Regaty o Puchar Columba w kl. Optimist gr. B

   Oraz eliminacja do XIII Pucharu KPOZŻ Bydgoszcz

11-12.07.2020r. – Jezioro Deczno, Sulnówko, gmina Świecie

 

 1. ORGANIZATOR REGAT

1.1 Yacht Club Morski COLUMBUS w Świeciu.

1.2 Regaty będą rozgrywane nad jeziorem Deczno w dniach 11-12 lipca 2020r.

 

 1. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA , ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.

3.2 Wpisowe do regat wynosi: 

 50 zł od łodzi – zgłoszenia do 09.07.2020

 70 zł od łodzi – zgłoszenia w dniu 10.07.2020 oraz w dniu regat

                Przelewu można dokonać na konto YCM Columbus 75 1160 2202 0000 0002 2775 2447

                Tytuł Przelewu – Wpisowe Nazwa Klubu i Nazwiska Zawodników

 

 1. ZGŁOSZENIA

4.1 Zgłoszenia w miejscu regat:

           należy dokonać w biurze regat na przystani YCM Columbus w Decznie

           - dnia 11.07.2020r. w godz.08.30-09.30

4.2 Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną wypełniając formularz.

4.3 W czasie regat należy przestrzegać zaleceń PZŻ w sprawie organizacji zawodów sportowych w czasie pandemii COVID-19

 

 1. PROGRAM REGAT

 

sobota 11.07.2020r.

08.30 – 09.30 Przyjmowanie zgłoszeń do regat

10.30 Uroczyste otwarcie regat

11.00 Gotowość startowa (pierwszy wyścig), następne wg komunikatu KR

Gorący posiłek dla zawodników i trenerów, w dniu regat

 

Około godziny 18:00 będzie ognisko

 

niedziela 12.07.2019r.

10.00 Gotowość startowa, następnie wg komunikatu KR

Gorący posiłek dla zawodników i trenerów, w dniu regat

 

Zakończenie regat po odbyciu planowanych wyścigów około godziny 14:00

Wręczenie nagród godzina 15:00
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

 

 1. TRASA ROZEGRANIA REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

Trasa regat zostanie przedstawiona w Instrukcji Żeglugi.

 

 1. PUNKTACJA

8.1 Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu każdej ilości wyścigów.

 

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 

 1. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

 1. NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną puchary i nagrody w V Regatach o Puchar Columba w klasyfikacji dziewcząt i chłopców oddzielnie.

W ramach eliminacji do XIII Pucharu KPOZŻ za miejsca 1-3 wręczone zostaną puchary w klasyfikacji do lat 10 oraz w klasyfikacji do lat 13.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

 1. Najbliższa baza noclegowa: http://www.deczno.com/ lub okolice Świecia.

 

 1. INFORMACJE I OSOBA KONTAKTOWE

       ORGANIZATOR:

       Maciej Koszur

       Tel.: 602 633 038

 

 

Jezioro Deczno
Sulnówko, Świecie 86-100
Polska
602-633-038

Zobacz cały kalendarz