Kursy

Yacht Club Morski Columbus organizuje, szkolenie na stopień  żeglarza jachtowego. Kurs kończy się egzaminem składanym przed Komisją powołaną przez Polski Związek Żeglarski.

ZAPISY na rok 2024: już niedługo!

I.Termin i miejsce: Przystań YCM Columbus w Sulnówku nad j. Deczno

II. Koszt kursu: 1500 zł (+ opłata dla PZŻ za wydanie patentu)

III. Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 1. ukończenie 14 lat, (pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat)
 2. odbycie szkolenia
 3. posiadanie umiejętności pływania
 4. uiszczenie opłaty egzaminacyjnej

Patent żeglarza jachtowego upoważnia do :

a)  Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

b) Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Program szkolenia:
Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

1. Wiedza teoretyczna

 • Przepisy:  prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe, znaki żeglugowe, etykieta jachtowa
 • Wiadomości o jachtach żaglowych – budowa i obsługa jachtu
 • Teoria żeglowania – wiatr rzeczywistyn i pozorny, kursy jachtu względem wiatru, siły działające na jacht, współpraca żagli, działanie steru, stateczność jachtu.
 • Locja: oznakowania szlaku żeglugowego, spisy świateł, mapy morskie
 • Meteorologia –wiadomości o wiatrach, skala Beaufort”a, zjawiska meteorologiczne, prognozy pogody i komunikaty meteo.
 • Ratownictwo –  środki bezpieczeństwa, ratownictwo na wodach śródlądowych i morskich, żegluga w warunkach niebezpiecznych.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych, pokazów sprzętu żeglarskiego i pokazów ratownictwa.

2. Zajęcia praktyczne – zajęcia odbywają się zarówno na jachtach otwartokabinowych (omega) jak i kabinowych (orion).

 • Eksploatacja jachtu – taklowanie i klar jachtu,obsługa żagli i osprzetu, zasady cumowania, obsługa silnika zaburtowego.
 • Prace bosmańskie – podstawowe węzły żeglarskie, naprawy jachtu i osprzętu,
 • Manewrowanie jachtami do 5,5 m i powyżej 5,5 m.

– manewry podstawowe: zwroty przez sztag i rufę, alarm „człowiek za burtą” odejście i dojście do nabrzeża, stawanie na kotwicy, holowanie

Nauka praktyczna obejmuje: przygotownie jachtu do żeglugi, manewrowanie jachtem pod żaglami i z użyciem silnika pomocniczego, dowodzenie załogą.

Informacje i zapisy tel. nr 602 633 038

Zalecany podręcznik jako pomoc w szkoleniu: „Żeglarz i sternik jachtowy”   – Andrzej Kolaszewski,  Piotr Świdwińsk