Władze Klubu

Władze klubu wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 18.01.2020 r.

Zarząd:
Maciej Koszur – Komandor,
Marek Sikorski  – V-ce Komandor ds. Śródlądowych,
Anna Stawicka – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego,
Przemysław Małkowski – Sekretarz,
Dariusz Rubiński – Skarbnik,
Dariusz Pieniążek – Członek zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Marek Włoch,
Andrzej Klonowski,
Bożena Stypulska


Sąd koleżenski
Eugeniusz Libecki,
Jerzy Gaziński,
Krzysztof Laskowski.