Władze Klubu

Władze klubu wybrane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 31.01.2015r.


Zarząd:
Maciej Koszur – Komandor
Dariusz Pieniążek – V-ce Komandor ds. Morskich
Anna Stawicka – KWŻ

Przemysław Małkowski – Sekretarz
Zdzisław Garczarek – Skarbnik
Marek Sikorski – Członek zarządu
Arkadiusz Pawłowski – Członek zarządu 

Komisja Rewizyjna:
Mieczysław Szczygieł
Hubert Klonowski